Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka ojetého osobního automobilu s pohonem na stlačený zemní plyn
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2020 18.02.2020 10:00
Oprava podlahy objektu čp. 1 Kozlov v České Třebové
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2020 30.01.2020 10:00
Chodník podél silnice III/31512 v ulicích Podbranská - Lidická
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2020 05.02.2020 12:00
Rekonstrukce VO v ulicích Hýblova, Podbranská a Lidická v České třebové
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2020 05.02.2020 12:00
Rekonstrukce Smetanovy ulice v České Třebové
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2020 27.01.2020 12:00
Vodní park Benátky - Česká Třebová SO3 Retenční biotop
VZ malého rozsahu Zadáno 06.01.2020 16.01.2020 12:00
Výměna dožilé střešní krytiny včetně všech klempířských prvků, střešních oken a střešních výlezů střechy bytového domu čp. 1110 v ulici Na Trubech v České Třebové
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2019 04.12.2019 10:00
Park s hřištěm sídliště Trávník v České Třebové
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2019 28.11.2019 12:00
Malý speciální nákladní automobil s jednoramenným hákovým nakladačem kontejnerů
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2019 01.10.2019 12:00
Kompletní zpracování Ročenky Českotřebovsko pro rok 2020, 2021 a 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2019 31.10.2019 14:00
Dodávka tepla do kotelny Semanín v České Třebové prostřednictvím instalace nových moderních zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2019 24.09.2019 10:00
Přestavba regulace kotlů ZŠ Nádražní, Česká Třebová
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2019 12.09.2019 09:00
Dodávka dvou nových skříňových vozidel kategorie N1 s pohonem na zemní plyn - CNG
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2019 10.09.2019 10:00
Přístavba přístřešků skautské klubovny Farská 113, Česká Třebová
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2019 20.08.2019 09:00
Čisticí a hygienické prostředky pro Sociální služby Česká Třebová
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2019 31.07.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016