Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení DPS - REVITALIZACE VENKOVNÍCH PROSTOR V ČESKÉ TŘEBOVÉ - PLOCHA B
Odesílatel Ivana Vrbická
Organizace odesílatele Město Česká Třebová [IČO: 00278653]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.09.2019 10:56:52
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Změna Zadávací dokumentace č. 1:
1. zadavatel upravil termín realizace zakázky uvedený v Návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 4 Zadávacích podmínek. Upravený návrh smlouvy o dílo je nově zveřejněn v záložce Zadávací dokumentace.
2. Zadavatel v Průvodní zprávě projektové dokumentace na straně 6 opravuje čísla norem ČSN. Správný text věty ve třetím odstavci zní:" Vlastní založení trávníku bude probíhat v součinnosti s podmínkami ČSN 83 9011 a ČSN 83 9031, dokončovací péče bude poté probíhat dle ČSN 83 9051".
Na základě změny zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 19. 9. 2019 do 10,00 hod.


Přílohy
- Příloha_č_4_NÁVRH_SOD_UPRAVENÁ.doc (84.50 KB)