Veřejné zakázky města Česká Třebová a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Česká Třebová a jeho příspěvkové organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace Rekonstrukce tělocvičny Základní školy Česká Třebová, Ústecká ulice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.02.2024 29.02.2024 09:00
Dodávka masa pro zařízení p. o. Sociální služby Česká Třebová
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.01.2024 12.02.2024 10:00
Projektová dokumentace rekonstrukce sociálního a technického zázemí tělocvičny ZŠ Habrmanova, Česká Třebová
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.01.2024 12.01.2024 12:00
Městská knihovna Česká Třebová č.p. 452
podlimitní Příjem nabídek 12.12.2023 18.03.2024 10:00
všechny zakázky