Veřejné zakázky města Česká Třebová a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Česká Třebová a jeho příspěvkové organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Singletrack Glacensis – nástupní místo Peklák
podlimitní Příjem nabídek 10.05.2019 29.05.2019 10:00
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Kozlovská
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.05.2019 16.05.2019 10:00
Oprava vodovodu a kanalizace ul. Bří Čapků
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.05.2019 16.05.2019 10:00
Modernizace Vodárenského dispečinku
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.05.2019 16.05.2019 10:00
Rekonstrukce vodovodu ul. Semanínská
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.05.2019 16.05.2019 10:00
ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ NA PLOCHÁCH MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL, GYMNÁZIA A SPORTOVIŠŤ NA SKALCE V ČESKÉ TŘEBOVÉ
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.05.2019 22.05.2019 10:00
ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ – TERMINÁL A MENŠÍ VÝZNAMNÉ PLOCHY V ČESKÉ TŘEBOVÉ
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.05.2019 22.05.2019 10:00
ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ NA PARKOVÝCH PLOCHÁCH V ČESKÉ TŘEBOVÉ
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.05.2019 22.05.2019 10:00
Modernizace učebny dílen Základní školy Česká Třebová, Nádražní ulice
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.04.2019 06.05.2019 15:00
Elektrický komunální vysavač pro atletický stadion
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.04.2019 24.04.2019 15:00
Dodávka nábytku 2019 pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.04.2019 24.04.2019 10:00
Rekonstrukce Dukelské ulice v České Třebové
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.04.2019 24.04.2019 00:00
Dopravní automobily pro JSDHO 2019
podlimitní Vyhodnoceno 02.04.2019 24.04.2019 12:00
Rekonstrukce chodníků podél silnice I/14 v České Třebové, realizace úseku č. 2
podlimitní Vyhodnoceno 19.03.2019 03.04.2019 12:00
Nové náměstí v České Třebové
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.08.2014 31.10.2014 17:00
všechny zakázky