Veřejné zakázky města Česká Třebová a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Česká Třebová a jeho příspěvkové organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka pracovní plošiny kloubovo-teleskopické koncepce včetně podvozku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.01.2022 31.01.2022 10:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Jiráskova a přilehlých v České Třebové
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.01.2022 26.01.2022 12:00
Sociální zařízení v městském parku Javorka, Česká Třebová - Modulový systém sociálního kontejneru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.01.2022 26.01.2022 12:00
Regionální centrum pro nakládání s odpady - technologie kompostárny
nadlimitní Vyhodnoceno 30.09.2021 08.11.2021 15:00
Dodávka potravin pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová 2021 - 2022
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.06.2021 14.06.2021 10:00
Dodávka mražených potravin pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová 2021 - 2022
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.06.2021 14.06.2021 10:00
Dodávka mléčných výrobků pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová 2021 - 2022
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.06.2021 14.06.2021 10:00
Dodávka masa a masných výrobků pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová 2021 - 2022
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.06.2021 14.06.2021 10:00
Dodávka konvektomatu pro školní jídelnu ZŠ Habrmanova, Česká Třebová
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.04.2021 28.04.2021 10:00
Vybavení pro Základní školu Česká Třebová, Habrmanova ulice
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.06.2019 21.06.2019 08:30
Modernizace učebny dílen Základní školy Česká Třebová, Nádražní ulice
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.04.2019 06.05.2019 15:00
Nové náměstí v České Třebové
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.08.2014 31.10.2014 17:00
všechny zakázky