Veřejné zakázky města Česká Třebová a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Česká Třebová a jeho příspěvkové organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.83 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce sociálních zařízení budovy I. stupně ZŠ Ústecká v České Třebové
podlimitní Příjem nabídek 14.02.2020 03.03.2020 14:00
Svahová dálkově řízená sekačka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2020 26.02.2020 11:00
Rekonstrukce VO v ulici U Dvora, Pazouška a přilehlých ulic v České Třebové
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2020 24.02.2020 12:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Komenského a přilehlých v České Třebové
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2020 24.02.2020 12:00
Rekonstrukce VO v ulicích Úzká, U Rybníčka, U Javorky a Zahradní v České Třebové
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2020 24.02.2020 12:00
Rekonstrukce VO v místní části Stará Lhotka v České Třebové - lampy VO
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.02.2020 19.02.2020 12:00
Šatny a tribuna atletického stadionu Na Skalce, Česká Třebová
podlimitní Příjem nabídek 03.02.2020 25.02.2020 14:00
Dodávka ojetého osobního automobilu s pohonem na stlačený zemní plyn
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.02.2020 18.02.2020 10:00
Oprava podlahy objektu čp. 1 Kozlov v České Třebové
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.01.2020 30.01.2020 10:00
Chodník podél silnice III/31512 v ulicích Podbranská - Lidická
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.01.2020 05.02.2020 12:00
Rekonstrukce VO v ulicích Hýblova, Podbranská a Lidická v České třebové
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.01.2020 05.02.2020 12:00
Rekonstrukce Smetanovy ulice v České Třebové
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.01.2020 27.01.2020 12:00
Vodní park Benátky - Česká Třebová SO3 Retenční biotop
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.01.2020 16.01.2020 12:00
Dodávka potravin pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová 2019 - 2020
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.06.2019 26.06.2019 09:00
Dodávka mléčných výrobků pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová 2019 - 2020
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.06.2019 26.06.2019 09:00
všechny zakázky