Veřejné zakázky města Česká Třebová a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Česká Třebová a jeho příspěvkové organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka a montáž audio a video techniky a technická produkce do rozšíření expozice Velorexů v Městském muzeu Česká Třebová
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2020 30.09.2020 13:00
Výroba, dodávka a montáž instalačních prvků a vybavení rozšíření expozice Velorexů v Městském muzeu Česká Třebová
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2020 30.09.2020 13:00
Dodávka PC techniky pro základní školy v České Třebové
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.09.2020 24.09.2020 14:00
Smlouva o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.09.2020 29.09.2020 12:00
Osazení rekuperace a zateplení Mateřské školy U Stadionu, Česká Třebová
podlimitní Hodnocení 26.08.2020 22.09.2020 14:00
Rozšíření expozice Velorexu v Městském muzeu
podlimitní Hodnocení 25.08.2020 15.09.2020 14:00
Stavební úpravy objektu Lhotka 98 na provizorní mateřskou školu
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.08.2020 09.09.2020 14:00
Cyklostezka Česká Třebová - Rybník
podlimitní Hodnocení 24.08.2020 10.09.2020 14:00
Dodávka služebního osobního automobilu pro MěÚ Česká Třebová
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.07.2020 03.08.2020 12:00
Dodávka masa a masných výrobků pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová 2020 - 2021
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.07.2020 21.07.2020 10:00
Dodávka mléčných výrobků pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová 2020 - 2021
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.07.2020 21.07.2020 10:00
Dodávka mražených potravin pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová 2020 - 2021
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.07.2020 21.07.2020 10:00
Dodávka potravin pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová 2020 - 2021
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.07.2020 21.07.2020 10:00
Dodávka nábytku 2020 pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.05.2020 09.06.2020 10:00
Rekonstrukce sociálních zařízení budovy I. stupně ZŠ Ústecká v České Třebové
podlimitní Hodnocení 14.02.2020 03.03.2020 14:00
všechny zakázky