Veřejné zakázky města Česká Třebová a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Česká Třebová a jeho příspěvkové organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Přístavba kavárny a šatny objektu Malá scéna, Česká Třebová
podlimitní Příjem nabídek 15.03.2023 03.04.2023 10:00
Českotřebovský zpravodaj - tisk a distribuce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.03.2023 31.03.2023 10:00
Domov pro seniory - oprava balkónů, 1. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.02.2023 15.03.2023 13:00
Dodávka nákladního automobilu s třístranným sklápěčem a hydraulickým jeřábem
podlimitní Vyhodnoceno 21.02.2023 10.03.2023 09:00
Výměna střešní krytiny, Kulturní centrum Česká Třebová
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.01.2023 30.01.2023 13:00
Dodávka a montáž kontejnerů lyžařské školy a půjčovny kol v areálu Peklák v České Třebové
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.12.2022 23.12.2022 12:00
Dodávka PC techniky pro městský úřad
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.11.2022 28.11.2022 12:00
Rekonstrukce kremační linky krematoria v České Třebové
podlimitní Hodnocení 23.09.2022 12.10.2022 08:00
Kancelářské a úklidové prostředky pro MěÚ Česká Třebová
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.08.2022 13.09.2022 10:00
Rekonstrukce hygienických zařízení ZŠ Ústecká, Česká Třebová - II. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 18.08.2022 07.09.2022 14:00
Dodávka PC techniky 2022 pro základní školy v České Třebové
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.07.2022 19.07.2022 12:00
všechny zakázky