Veřejné zakázky města Česká Třebová a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Česká Třebová a jeho příspěvkové organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Přístavba přístřešků skautské klubovny Farská 113, Česká Třebová
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.08.2019 20.08.2019 09:00
Zastřešení rampy jídelny Základní školy Česká Třebová, Habrmanova ulice
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.07.2019 08.08.2019 09:00
Čisticí a hygienické prostředky pro Sociální služby Česká Třebová
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.07.2019 31.07.2019 12:00
Oprava fasády staré radnice č.p. 77 v České Třebové
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.06.2019 10.07.2019 09:00
Oprava rozvodů ZTI v budově I. stupně Základní školy Česká Třebová, Ústecká ulice
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.06.2019 10.07.2019 10:00
Dodávka potravin pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová 2019 - 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.06.2019 26.06.2019 09:00
Dodávka mléčných výrobků pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová 2019 - 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.06.2019 26.06.2019 09:00
Dodávka mražených potravin pro ZŠ Habrmanova, Česká Třeboví 2019 - 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.06.2019 26.06.2019 09:00
Dodávka masa a masných výrobků pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová 2019 - 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.06.2019 26.06.2019 09:00
Havarijní oprava povrchu Semanínské ulice v České Třebové
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.06.2019 20.06.2019 10:00
Vybavení pro Základní školu Česká Třebová, Habrmanova ulice
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.06.2019 21.06.2019 08:30
Singletrack Glacensis – nástupní místo Peklák
podlimitní Vyhodnoceno 10.05.2019 29.05.2019 10:00
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Kozlovská
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.05.2019 16.05.2019 10:00
Oprava vodovodu a kanalizace ul. Bří Čapků
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.05.2019 16.05.2019 10:00
Rekonstrukce vodovodu ul. Semanínská
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.05.2019 16.05.2019 10:00
všechny zakázky