Veřejné zakázky města Česká Třebová a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Česká Třebová a jeho příspěvkové organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Svozová lisovací nástavba
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.03.2020 18.03.2020 11:00
Údržba veřejné zeleně na vybraných plochách v České Třebové
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.03.2020 16.03.2020 10:00
Opatření proti vlhkosti, Chaloupka Maxe Švabinského
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.03.2020 18.03.2020 12:00
Propagační a dárkové předměty města Česká Třebová
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.03.2020 16.03.2020 10:00
Dodávka serverů pro virtualizaci a sw pro virtualizaci
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.03.2020 25.03.2020 12:00
Dodávka PC techniky pro městský úřad
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.03.2020 25.03.2020 12:00
Rekonstrukce sociálních zařízení budovy I. stupně ZŠ Ústecká v České Třebové
podlimitní Hodnocení 14.02.2020 03.03.2020 14:00
Rekonstrukce VO v ulici U Dvora, Pazouška a přilehlých ulic v České Třebové
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.02.2020 24.02.2020 12:00
Rekonstrukce VO v ulicích Úzká, U Rybníčka, U Javorky a Zahradní v České Třebové
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.02.2020 24.02.2020 12:00
Šatny a tribuna atletického stadionu Na Skalce, Česká Třebová
podlimitní Hodnocení 03.02.2020 25.02.2020 14:00
Chodník podél silnice III/31512 v ulicích Podbranská - Lidická
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.01.2020 05.02.2020 12:00
Rekonstrukce VO v ulicích Hýblova, Podbranská a Lidická v České třebové
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.01.2020 05.02.2020 12:00
Vodní park Benátky - Česká Třebová SO3 Retenční biotop
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.01.2020 16.01.2020 12:00
Vybavení pro Základní školu Česká Třebová, Habrmanova ulice
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.06.2019 21.06.2019 08:30
Singletrack Glacensis – nástupní místo Peklák
podlimitní Vyhodnoceno 10.05.2019 29.05.2019 10:00
všechny zakázky