Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Opatření proti vlhkosti, Chaloupka Maxe Švabinského
Odesílatel Karel Švercl
Organizace odesílatele Město Česká Třebová [IČO: 00278653]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.03.2020 15:20:58
Předmět Výzva

výzva