Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka PC techniky pro městský úřad
Odesílatel Jana Vebr
Organizace odesílatele Město Česká Třebová [IČO: 00278653]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.03.2020 08:31:12
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dotaz č.1:
Zadání je vyspecifikováno tak, že jej splňuje jeden výrobce respektive výrobek, umožní zadavatel navýšit parametr alespoň u max. výkonu na 140W, tak aby se mohlo účastnit soutěže více výrobců a došlo tak k soutěži mezi výrobci?
Odpověď č. 1:
Ne, zadavatel požaduje dodání dle stanovené technické specifikace v zadávacích podmínkách (max výkon zdroje 120W).