Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Opatření proti vlhkosti, Chaloupka Maxe Švabinského
Odesílatel Karel Švercl
Organizace odesílatele Město Česká Třebová [IČO: 00278653]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.03.2020 13:25:27
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Otázka č. 1/ Nové dubové tesané trámy budou otesány jednou nebo více sekyrami?
Odpověď na otázku č. 1: Tesané trámy budou otesány více sekyrami.

Otázka č.2/ V místnosti 102 jsou kachlová kamna. Tyto kamna stojí na dřevěné podlaze, která se má v celé ploše odstranit a zhotovit nová. Je možné tyto kamna před zahájením prací demontovat a poté vrátit zpět?
Odpověď na otázku č. 2: Kamna (sporák) lze demontovat (rozebrání kachlí) a poté vrátit zpět. Demontáž i opětovné sestavení bude provedeno odbornou kamnářskou firmou.

S pozdravem
Ing. Petr Absolon
KIP LITOMYŠL
projekční kancelář
Toulovcovo nám. 156
570 01 Litomyšl
tel.: 728 851 396