Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka serverů pro virtualizaci a sw pro virtualizaci
Odesílatel Jana Vebr
Organizace odesílatele Město Česká Třebová [IČO: 00278653]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.03.2020 14:38:34
Předmět Vysvětlení / Doplnění /Změna dokumentace

Dotaz č.1: týkající se Vašeho VZ na server:
SÍŤOVÁ KARTA: 10Gb - Požadujete metalické porty nebo optické porty?
Kabely na propojení s MSA zadavatele (HPE 2052 SAS DC SFF Storage)
Jaký typ kabelů to má být? Optika nebo metalicka? Musí být navíc nějaké další karty?Kabely na propojení s MSA zadavatele (HPE 2052 SAS DC SFF Storage).
Odpověď č.: 1
Zadavatel požaduje metalické kabely, na straně pole MSA2052 je vyžadován konektor typu: External Mini-SAS HD. Karty jsou požadovány v počtu uvedeném v zadávací dokumentaci.