Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka serverů pro virtualizaci a sw pro virtualizaci
Odesílatel Jana Vebr
Organizace odesílatele Město Česká Třebová [IČO: 00278653]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.03.2020 09:08:23
Předmět Vysvětlení/ doplnění/ změna dokumentace

Dotaz č.1: V zadání požadujete 2 ks serverů, každý osazen minimálně 1x procesor min. osmi-jádrový, minimální dosažitelná taktovací frekvence 2.10GHz, min. 11MB Cache, podpora DDR4 2994MHz. Skutečně požadujete podporu DDR4 2994 MHz? Pro procesory Intel je maximální frekvence DDR4 2933 MHz a pro nižší řady procesorů (Silver), kterým odpovídá vaše zadání (8 jader, 2.1 GHz, 11 MB cache) dokonce pouze 2400MHz?
Odpověď č.1: Zadavatel akceptuje pro navržené CPU odpovídající DDR4 RAM s hodnotou 2666 MT/s a vyšší.
Dotaz č.2: V zadání požadujete 2 ks serverů, každý osazen minimálně 1x procesorem a minimálně 8x 32GB RAM DDR4 (tj. 256GB RAM). Použití 256 GB RAM s procesory Intel Xenon současné a minulé generace je možné, ale vzniká tzv. „unbalanced“ konfigurace. Použití takto konfigurované paměti RAM je nevhodné zvláště pro virtualizaci neboť může výrazně snížit výkon serveru.
Odpověď č.2: Zadavatel požaduje dodat minimálně uvedenou konfiguraci RAM. Dle vyjádření značkového výrobce serverů není tato konfigurace považována za „unbalanced“.
Dotaz č.3: V zadání požadujete 2 ks serverů, každý osazen síťovou kartou 10Gb. Předpokládáme, že tedy požadujete jednoportovou 10Gbit/s Ethernet kartu. Jaké rozhraní je požadováno - SFP+ nebo RJ45? Skutečně nepožadujete žádné další připojení serveru do datové sítě?
Odpověď č.3: Zadavatel požaduje každý server osadit min. 2portovou kartou 10Gbit/s SFP+.
Dotaz č.4: Dále požadujete „Kabely na propojení s MSA zadavatele (HPE 2052 SAS DC SFF Storage)“. Pro připojení diskových polí se SAS rozhraním je v každém serveru nutný řadič (obvykle označovaný jako SAS HBA). Ze zadání vyplývá, že tyto SAS HBA již máte a potřebujete pouze spojovací kabely pro připojení serverů k poli. Nebo je nutné do serverů konfigurovat i řadič SAS HBA? Pokud ano s kolika externími SAS porty? Dále prosím upřesněte, jak dlouhé mají být požadované SAS kabely.
Odpověď č. 4: Zadavatel požaduje dodání 2portového SAS HBA řadiče do každého serveru pro připojení definovaného diskového pole. K řadičům dále požaduje dodat příslušné metalické kabely External Mini-SAS HD, pro plné redundantní připojení, tzn. v celkovém počtu 4 ks. Požadovaná délka SAS kabelu je 2m.
Dotaz č.5: Virtualizační SW. Požadujete „VMWare verze 6P 3letá podpora". Předpokládáme, že požadujete licenčně pokrýt dodané servery (tj. 2 CPU) verzí 6.7 (verzi 6P jsme nedohledali). Můžete prosím uvést, zda má požadovaná edice VmWare mít funkci „vMotion“?
Odpověď č.5: Zadavatel požaduje dodat pro každý server aktuální verzi edice VMware vSphere 6 Essential Plus, tudíž včetně „vMotion“.
Dotaz č.6: Můžete prosím upřesnit co je požadováno pod pojmem „Software na management serveru“? Jde o nástroj na management virtualizačního nástroje VmWare vSphere (tj. vCenter server) nebo jde o nástroj na správu vlastního HW serveru?
Odpověď č.6: Zadavatel požaduje dodat ke každému serveru nástroj na vzdálenou správu včetně maintenance po dobu záruky.
Dotaz č.7: Požadujete záruku 3 roky na místě s reakcí do 24 hodin – tj režim 24x7. Standardní záruka u značkových serverů je 3 roky na místě s reakcí následující pracovní den. Dle našeho názoru je pro danou konfiguraci režim 24x7 zbytečně nákladný. Spíše bychom doporučili požadovat tzv. retenci disků – tj. možnost ponechat si vadné disky v organizaci z důvodu plnění nařízení GDPR.
Opověď č.7: Zadavatel požaduje servisní pokrytí serverů ve stejném režimu jako u stávajícího diskového pole, tzn. tak jak je uvedeno v zadání. Službu DMR nepožaduje.