Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka serverů pro virtualizaci a sw pro virtualizaci
Odesílatel Jana Vebr
Organizace odesílatele Město Česká Třebová [IČO: 00278653]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.03.2020 08:56:18
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel umožňuje podání nabídek jak v listinné podobě dle bodu 6. zadávacích podmínek, tak i elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK po přihlášení registrovaného dodavatele.