Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka nábytku 2020 pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová
Odesílatel Karel Švercl
Organizace odesílatele Město Česká Třebová [IČO: 00278653]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.05.2020 14:07:25
Předmět Výzva

výzva