Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka potravin pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová 2021 - 2022
Odesílatel Karel Švercl
Organizace odesílatele Město Česká Třebová [IČO: 00278653]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.06.2021 10:35:33
Předmět Výzva

výzva