Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Smlouva o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství
Odesílatel Jana Vebr
Organizace odesílatele Město Česká Třebová [IČO: 00278653]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.10.2022 16:59:05
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

odpovědi na dotazy


Přílohy
- odpoved_4.pdf (135.30 KB)

Původní zpráva

Datum 14.10.2022 13:34:01
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

níže si dovoluji zaslat další dotazy k veřejné zakázce.

• Potenciální dodavatel využívá svého práva dle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávení veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a žádá zadavatele, aby návrh smlouvy povolil rozšířit o tzv. inflační doložku ve smyslu vyhrazené změny závazku podle § 100 odst. 1 ZZVZ. Potenciální dodavatel upozorňuje, že inflační doložka je v současné ekonomické situaci a vzhledem k aktuálnímu výhledu na růst cen veškerého zboží a služeb jedním z nástrojů, který transparentním způsobem umožňuje předejít nerovnému postavení smluvních stran v důsledku růstu inflace v průběhu trvání smlouvy. Nepřipustí‐li zadavatel sjednání inflační doložky, velmi pravděpodobně dojde k tomu, že vybraný dodavatel zahrne předpokládanou inflaci již do nabídkové ceny a zadavatel tedy bude vybranému dodavateli platit vyšší ceny bez ohledu na skutečnou výši inflace a již od počátku účinnosti smluvního závazku. Inflační doložka je již standardním smluvním ujednáním i ve smlouvách s veřejnými zadavateli a její zakotvení do smluv v aktuální situaci vychází i z doporučení Ministerstva pro místní rozvoj.

• Zadavatel v ZD definuje požadavky na složení jednotlivých tarifů (hlas, SMS, data), tarify 1. až 4. již v rámci požadavku zadavatele obsahují určitou výši datového balíčku. Zároveň ale zadavatel v cenové tabulce poptává i datové tarify samostatně, kde je uvedena poznámka „Datové služby - k hlasovému tarifu“. Jelikož tarify 1. až 4. již data obsahují, není možné k nim kombinovat jiné datové balíčky. Z důvodu výše uvedeného žádáme zadavatele o upřesnění tohoto požadavku a úpravu ZD. Děkujeme

• Jeden z potenciálních uchazečů pouze požádá o potvrzení, že u tarifu č.4. v cenové tabulce zadavatel požaduje po vyčerpání 20GB dat snížit rychlost na 10Mbit. Uvedená informace10GB je zřejmě pouze administrativní chyba. Děkujeme

Předem děkujeme za Vaše vyjádření.

S pozdravem