Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Přístavba kavárny a šatny objektu Malá scéna, Česká Třebová
podlimitní Příjem nabídek 15.03.2023 03.04.2023 10:00
Českotřebovský zpravodaj - tisk a distribuce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.03.2023 31.03.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016