Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka masa pro zařízení Sociálních služeb Česká Třebová
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2020 04.12.2020 12:00
Dodávka multifunkční pánve do kuchyně ZŠ Habrmanova, Česká Třebová
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2020 05.11.2020 09:00
Park u krematoria v České Třebové - pěstební opatření - 1. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2020 10.11.2020 10:00
„Výměna dožilé střešní krytiny včetně všech klempířských prvků, střešních oken a střešních výlezů střech bytových domů čp. 1108 a 1109 v ulici Na Trubech v České Třebové“
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2020 30.10.2020 10:00
Studie proveditelnosti zařízení pro energetické využití odpadů ve městě Česká Třebová
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2020 10.11.2020 10:00
Dodávka PC techniky pro základní školy v České Třebové
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2020 24.09.2020 14:00
Smlouva o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.09.2020 29.09.2020 12:00
Likvidace odpadů ze zařízení Sociálních služeb Česká Třebová
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2020 16.09.2020 13:00
Osazení rekuperace a zateplení Mateřské školy U Stadionu, Česká Třebová
podlimitní Zadáno 26.08.2020 22.09.2020 14:00
Stavební úpravy objektu Lhotka 98 na provizorní mateřskou školu
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2020 09.09.2020 14:00
Cyklostezka Česká Třebová - Rybník
podlimitní Zadáno 24.08.2020 10.09.2020 14:00
Kancelářské potřeby a papír pro MěÚ Česká Třebová
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2020 24.08.2020 10:00
Speciálního nákladního automobilu s jednoramenným hákovým nosičem kontejnerů
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2020 12.08.2020 11:00
Rekonstrukce VO v ulici Na Milíři v České Třebové
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2020 06.08.2020 12:00
Dodávka mléčných výrobků pro zařízení Sociálních služeb Česká Třebová
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2020 22.07.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››