Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce VO v ulicích Chmelnice a Podbranská v České Třebové
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.05.2020 28.05.2020 14:00
Rekonstrukce VO v ulicích Úzká, U Rybníčka, U Javorky a zahradnictví v České Třebové - ZEMNÍ PRÁCE
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.05.2020 18.05.2020 10:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2021
nadlimitní Zadáno 27.04.2020 27.04.2020 10:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2021
podlimitní Zadáno 27.04.2020 27.04.2020 10:00
„Výměna opláštění stávající ocelové skladové haly včetně vyztužení konstrukce, jejího očištění, nátěru a zhotovení betonových zdí mezi sloupy haly a montáže dvou nových sekčních vrat v ulici Benátky v České Třebové“
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2020 30.04.2020 10:00
Rekonstrukce sociálního zařízení KUŘÁTKA v objektu MŠ U Koupaliště v České Třebové
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.04.2020 27.04.2020 17:00
Rekonstrukce sociálního zařízení SLUNÍČKA v objektu MŠ Vinohrady v České Třebové
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.04.2020 27.04.2020 17:00
Oprava podlahových krytin v objektu A v MŠ Habrmanova v České Třebové
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.04.2020 27.04.2020 17:00
"Oprava dvorní fasády včetně zateplení čp. 1110 v ulici Na Trubech v České Třebové"
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2020 20.04.2020 10:00
Svozová lisovací nástavba
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2020 18.03.2020 11:00
Údržba veřejné zeleně na vybraných plochách v České Třebové
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2020 16.03.2020 10:00
Opatření proti vlhkosti, Chaloupka Maxe Švabinského
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.03.2020 18.03.2020 12:00
Propagační a dárkové předměty města Česká Třebová
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2020 16.03.2020 10:00
Dodávka serverů pro virtualizaci a sw pro virtualizaci
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2020 25.03.2020 12:00
Dodávka PC techniky pro městský úřad
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2020 25.03.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››