Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Smlouva o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je „Smlouva o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení“ na dobu trvání 2 let pro Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, Česká Třebová, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkový podílem města.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: podatelna Městského úřadu
Staré náměstí 78
560 02 Česká Třebová
Kontakt: Mgr. Jana Vebr, tel.: 465 500 177
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 29.09.2020 12:00
Datum zahájení: 09.09.2020 10:51