Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Smlouva o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je „Smlouva o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení“ na dobu trvání 2 let pro Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, Česká Třebová, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkový podílem města.
Místo plnění: Ústí nad Orlicí
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Staré náměstí 78
56002 Česká Třebová 2
Kontakt: Mgr. Jana Vebr, mobil: +420 603 574 643
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 31.10.2022 12:00
Datum zahájení: 10.10.2022 08:40
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: