Smlouva: Čištění odvodňovacích vpustí v lokalitě města v návaznosti na čištění hlavního kanalizačního řadu v 1. čtvrtletí 2023

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1894
Datum uzavření smlouvy: 19.12.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč vč. DPH: 100 000,00

Název (předmět)

Čištění odvodňovacích vpustí v lokalitě města v návaznosti na čištění hlavního kanalizačního řadu v 1. čtvrtletí 2023

Zadavatel

  • Úřední název: Eko Bi s.r.o.
  • IČO: 64827500
  • Poštovní adresa:
    Semanínská 2050
    560 02 Česká Třebová
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-040561

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy