Veřejná zakázka: ČESKÁ TŘEBOVÁ - OBNOVA VODOVODU - ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD UL. LITOMYŠLSKÁ - UL. HABRMANOVA K.Ú. ČESKÁ TŘEBOVÁ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 462
Systémové číslo: P21V00000008
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.03.2021
Nabídku podat do: 19.04.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ČESKÁ TŘEBOVÁ - OBNOVA VODOVODU - ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD UL. LITOMYŠLSKÁ - UL. HABRMANOVA K.Ú. ČESKÁ TŘEBOVÁ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací při obnově stávajícího vodovodu, dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení díla.

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby, respektive obnova stávajícího vodovodu (rozváděcího vodovodního řadu) v ulici Masarykova v úseku od křižovatky s ulicí Litomyšlská po křižovatku s ulicí Habrmanova vč. veřejných částí vodovodních přípojek a propojení řadů dle projektové dokumentace „ČESKÁ TŘEBOVÁ - OBNOVA VODOVODU - ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD UL. LITOMYŠLSKÁ - UL. HABRMANOVA K.Ú. ČESKÁ TŘEBOVÁ" zpracované obchodní společností M Projekt CZ s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 03508544, zastoupené Ing. Milošem Popelářem, autorizovaným inženýrem pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT IV00 0701003 v 03/2020.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 800 372 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.
 • IČO: 60108118
 • Poštovní adresa:
  Kozlovská 1733
  56002 Česká Třebová
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-031661

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ceska-trebova.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky