Veřejná zakázka: Rekonstrukce chodníků a VO ulice Kubelkova - 1. etapa, Česká Třebová

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 591
Systémové číslo: P23V00000032
Evidenční číslo zadavatele: MUCT/13758/2023/RMI/JAV/448
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-037317
Datum zahájení: 13.06.2023
Nabídku podat do: 29.06.2023 13:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce chodníků a VO ulice Kubelkova - 1. etapa, Česká Třebová
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce chodníků a VO ulice Kubelkova - 1. etapa, Česká Třebová
Jedná se o liniovou stavbu v podobě rekonstrukce a novostavby chodníků v délce 1126 m v ulici Kubelkova a Pod Březinou. Součástí novostavby chodníků bude výstavba nových nástupišť autobusových zastávek a jejích napojení na chodníkové plochy. V rámci stavebních prací dojde k umístění varovných pásů a vodících linií pro nevidomé a slabozraké. Dále dojde k úpravám přilehlé zeleně, svahů a ke kácení dřevin, včetně provedení náhradní výsadby. Součástí stavby je objekt SO 401 veřejné osvětlení, v rámci kterého dojde k odpojení a demontáži části stávajících osv. bodů, doplnění soustavy a nové osv. body a nové kabelové vedení napojené na stávající rozvod.
Stavební práce budou probíhat od křižovatky s ul. U Stadionu po konec ul. Pod Březinou, kde v současné době probíhá stavební akce „Rekonstrukce silnice III/36012 úsek km 0,770-1,941“, kde je investor SÚS Pardubického kraje a zhotovitelem firma Eurovia a.s. Tato akce je podmiňující pro výstavbu chodníků, proto je požadována po zhotoviteli chodníků především časová koordinace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Třebová
 • IČO: 00278653
 • Poštovní adresa:
  Staré náměstí 78
  56002 Česká Třebová
 • Název odboru: Rozvoj města a investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056899

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ceska-trebova.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky