Veřejná zakázka: Česká Třebová - obnova krytu komunikace na ul. Cechovní

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 597
Systémové číslo: P23V00000038
Evidenční číslo zadavatele: MUCT/14457/2023/RMI/JAV/471
Datum zahájení: 29.06.2023
Nabídku podat do: 18.07.2023 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Česká Třebová - obnova krytu komunikace na ul. Cechovní
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce řešící obnovu plochy místní komunikace. Místní komunikace zachovává přístup na sousední parcely díky manipulační ploše, která se nachází v přidruženém dopravním prostoru – v této ploše je umožněno vsakování srážkových vod do nižších pedologických vrstev. Vzhledem k vysoké nivelitě komunikace bude nutné vjezdy na přilehlé pozemkové parcely řádně tvarovat. Zadavatel požaduje, aby zhotovitel tyto práce zohlednil už ve svém podání nabídky a doporučuje provést prohlídku místa plnění. Sekundární odvodnění komunikace je řešeno konvenčně stávajícími uličními vpusťmi. Součástí PD je i demolice stávajících osmi betonových sloupů po uložení elektrického vedení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Třebová
 • IČO: 00278653
 • Poštovní adresa:
  Staré náměstí 78
  56002 Česká Třebová
 • Název odboru: Rozvoj města a investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056899

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ceska-trebova.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky