Profil zadavatele: Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice

  • Název: Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice
  • IČO: 70882452
  • Adresa:
    Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ceska-trebova.cz/profile_display_113.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka tabletů pro Základní školu Česká Třebová, Nádražní ulice
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2023 26.10.2023 12:00
Dodávka PC techniky pro Základní školu Česká Třebová, Nádražní ulice
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2015 15.04.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016