Profil zadavatele: Město Česká Třebová


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka multifunkční pánve do kuchyně ZŠ Habrmanova, Česká Třebová
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2020 05.11.2020 09:00
Park u krematoria v České Třebové - pěstební opatření - 1. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2020 10.11.2020 10:00
Studie proveditelnosti zařízení pro energetické využití odpadů ve městě Česká Třebová
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2020 10.11.2020 10:00
Dodávka PC techniky pro základní školy v České Třebové
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2020 24.09.2020 14:00
Smlouva o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2020 29.09.2020 12:00
Osazení rekuperace a zateplení Mateřské školy U Stadionu, Česká Třebová
podlimitní Zadáno 26.08.2020 22.09.2020 14:00
Stavební úpravy objektu Lhotka 98 na provizorní mateřskou školu
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2020 09.09.2020 14:00
Cyklostezka Česká Třebová - Rybník
podlimitní Zadáno 24.08.2020 10.09.2020 14:00
Kancelářské potřeby a papír pro MěÚ Česká Třebová
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2020 24.08.2020 10:00
Rekonstrukce VO v ulici Na Milíři v České Třebové
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2020 06.08.2020 12:00
Dodávka masa a masných výrobků pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová 2020 - 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2020 21.07.2020 10:00
Dodávka mléčných výrobků pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová 2020 - 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2020 21.07.2020 10:00
Dodávka mražených potravin pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová 2020 - 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2020 21.07.2020 10:00
Dodávka potravin pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová 2020 - 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2020 21.07.2020 10:00
Dodávka nábytku 2020 pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2020 09.06.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››