Profil zadavatele: Město Česká Třebová


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pojištění majetku města Česká Třebová, odpovědnosti za újmu a havarijní pojištění motorových vozidel
podlimitní Příjem nabídek 26.05.2020 16.06.2020 12:00
Rekonstrukce VO v ulicích Chmelnice a Podbranská v České Třebové
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.05.2020 28.05.2020 14:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2021
nadlimitní Zadáno 27.04.2020 27.04.2020 10:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2021
podlimitní Zadáno 27.04.2020 27.04.2020 10:00
Rekonstrukce sociálního zařízení KUŘÁTKA v objektu MŠ U Koupaliště v České Třebové
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.04.2020 27.04.2020 17:00
Rekonstrukce sociálního zařízení SLUNÍČKA v objektu MŠ Vinohrady v České Třebové
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.04.2020 27.04.2020 17:00
Oprava podlahových krytin v objektu A v MŠ Habrmanova v České Třebové
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.04.2020 27.04.2020 17:00
Opatření proti vlhkosti, Chaloupka Maxe Švabinského
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.03.2020 18.03.2020 12:00
Propagační a dárkové předměty města Česká Třebová
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2020 16.03.2020 10:00
Dodávka serverů pro virtualizaci a sw pro virtualizaci
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2020 25.03.2020 12:00
Dodávka PC techniky pro městský úřad
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2020 25.03.2020 12:00
Rekonstrukce sociálních zařízení budovy I. stupně ZŠ Ústecká v České Třebové
podlimitní Hodnocení 14.02.2020 03.03.2020 14:00
Rekonstrukce VO v ulici U Dvora, Pazouška a přilehlých ulic v České Třebové
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2020 24.02.2020 12:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Komenského a přilehlých v České Třebové
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2020 24.02.2020 12:00
Rekonstrukce VO v ulicích Úzká, U Rybníčka, U Javorky a Zahradní v České Třebové
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2020 24.02.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››