Profil zadavatele: TEZA, s. r. o.

  • Název: TEZA, s. r. o.
  • IČO: 62061739
  • Adresa:
    F. V. Krejčího 405
    560 02 Česká Třebová
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ceska-trebova.cz/profile_display_21.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna dožilé střešní krytiny včetně všech klempířských prvků, střešních oken a střešních výlezů střech bytových domů čp. 1101 a 1104 v ulici Masarykova v České Třebové
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2023 31.01.2023 10:00
„Výměna dožilé střešní krytiny včetně všech klempířských prvků, střešních oken a střešních výlezů střech bytových domů čp. 1108 a 1109 v ulici Na Trubech v České Třebové“
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2020 30.10.2020 10:00
Výměna výtahu a šachty v bytovém domě Masarykova 1400, Česká Třebová
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2020 08.07.2020 10:00
Výměna dožilé střešní krytiny včetně všech klempířských prvků, střešních oken a střešních výlezů střech bytových domů čp. 1111 a 1112 v ulici Jana Drobného v České Třebové
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2020 23.06.2020 10:00
„Výměna opláštění stávající ocelové skladové haly včetně vyztužení konstrukce, jejího očištění, nátěru a zhotovení betonových zdí mezi sloupy haly a montáže dvou nových sekčních vrat v ulici Benátky v České Třebové“
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2020 30.04.2020 10:00
"Oprava dvorní fasády včetně zateplení čp. 1110 v ulici Na Trubech v České Třebové"
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2020 20.04.2020 10:00
Dodávka ojetého osobního automobilu s pohonem na stlačený zemní plyn
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2020 18.02.2020 10:00
Výměna dožilé střešní krytiny včetně všech klempířských prvků, střešních oken a střešních výlezů střechy bytového domu čp. 1110 v ulici Na Trubech v České Třebové
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2019 04.12.2019 10:00
Dodávka tepla do kotelny Semanín v České Třebové prostřednictvím instalace nových moderních zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2019 24.09.2019 10:00
Dodávka dvou nových skříňových vozidel kategorie N1 s pohonem na zemní plyn - CNG
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2019 10.09.2019 10:00
Výměna střešní folie včetně všech klempířských prvků na střeše rehabilitace a garáží Městské polikliniky Masarykova 1071 v České Třebové
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2019 22.07.2019 10:00
Dodávka dvou nových skříňových vozidel s pohonem na CNG
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2017 11.09.2017 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016