Profil zadavatele: Eko Bi s.r.o.

  • Název: Eko Bi s.r.o.
  • IČO: 64827500
  • Adresa:
    Semanínská 2050
    560 02 Česká Třebová
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ceska-trebova.cz/profile_display_443.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-040561
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.ceska-trebova.cz/profile_display_443.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Speciálního nákladního automobilu s jednoramenným hákovým nosičem kontejnerů
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2020 12.08.2020 11:00
Rekultivace skládky TKO Třebovice, sekce X.
podlimitní Zadáno 08.06.2020 24.06.2020 12:00
Rekonstrukce VO v ulicích Úzká, U Rybníčka, U Javorky a zahradnictví v České Třebové - ZEMNÍ PRÁCE
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2020 18.05.2020 10:00
Svozová lisovací nástavba
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2020 18.03.2020 11:00
Údržba veřejné zeleně na vybraných plochách v České Třebové
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2020 16.03.2020 10:00
Svahová dálkově řízená sekačka
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2020 26.02.2020 11:00
Malý speciální nákladní automobil s jednoramenným hákovým nakladačem kontejnerů
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2019 01.10.2019 12:00
Dodání osobního vozidla
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2019 03.04.2019 11:00
Dodání staršího stroje (kompaktoru) na hrnutí a hutnění tuhých komunálních odpadů na skládce TKO Třebovice
nadlimitní Zadáno 15.11.2018 21.12.2018 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016