Profil zadavatele: Eko Bi s.r.o.

  • Název: Eko Bi s.r.o.
  • IČO: 64827500
  • Adresa:
    Semanínská 2050
    560 02 Česká Třebová
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ceska-trebova.cz/profile_display_443.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-040561
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.ceska-trebova.cz/profile_display_443.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Malý speciální nákladní automobil s jednoramenným hákovým nakladačem kontejnerů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.09.2019 01.10.2019 12:00
Dodání osobního vozidla
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2019 03.04.2019 11:00
Dodání staršího stroje (kompaktoru) na hrnutí a hutnění tuhých komunálních odpadů na skládce TKO Třebovice
nadlimitní Zadáno 15.11.2018 21.12.2018 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016