Profil zadavatele: Kulturní centrum Česká Třebová

  • Název: Kulturní centrum Česká Třebová
  • IČO: 70975124
  • Adresa:
    Nádražní 397
    Česká Třebová
    560 02
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ceska-trebova.cz/profile_display_600.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení