Profil zadavatele: Základní škola Česká Třebová, Ústecká ulice

  • Název: Základní škola Česká Třebová, Ústecká ulice
  • IČO: 70883335
  • Adresa:
    Ústecká 160, 560 02 Česká Třebová
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ceska-trebova.cz/profile_display_63.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění jazykových pobytů pro ZŠ Ústecká Česká Třebová - část A
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2015 24.06.2015 09:00
Zajištění jazykových pobytů pro ZŠ Ústecká Česká Třebová
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2015 26.05.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016