Profil zadavatele: Městské muzeum Česká Třebová

  • Název: Městské muzeum Česká Třebová
  • IČO: 70943800
  • Adresa:
    Klácelova 80/1
    560 02 Česká Třebová
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ceska-trebova.cz/profile_display_92.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zásuvkové skříně s regálovými nástavbami v depozitáři Městského muzea Česká Třebová
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2018 20.09.2018 12:00
Restaurování klobouků pro Městské muzeum v České Třebové
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2017 21.06.2017 12:00
Pojezdové závěsné rošty pro obrazy v depozitáři Městského muzea v České Třebové
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2015 15.07.2015 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016