Veřejné zakázky města Česká Třebová a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Česká Třebová a jeho příspěvkové organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka nábytku 2021 pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2021 27.05.2021 10:00
Česká Třebová - Systém sběru, třídění a zpracování odpadů - 1. etapa - oddělený sběr
nadlimitní Příjem nabídek 30.04.2021 01.06.2021 09:00
Rekonstrukce školní knihovny ZŠ Nádražní, Česká Třebová
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.04.2021 20.05.2021 10:00
Úprava zahrady v přírodním stylu u Mateřské školy v Habrmanově ulici v České Třebové
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.04.2021 12.05.2021 12:00
Dodávka konvektomatu pro školní jídelnu ZŠ Habrmanova, Česká Třebová
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.04.2021 28.04.2021 10:00
Propagační a dárkové předměty města Česká Třebová
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.03.2021 16.04.2021 10:00
Rekonstrukce VO v ulicích Slovanská, Brožíkova, Dvořákova a V Lukách v České Třebové
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.03.2021 13.04.2021 12:00
Kompostárna Třebovice
podlimitní Vyhodnoceno 30.03.2021 27.04.2021 14:00
ČESKÁ TŘEBOVÁ - OBNOVA VODOVODU - ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD UL. LITOMYŠLSKÁ - UL. HABRMANOVA K.Ú. ČESKÁ TŘEBOVÁ
podlimitní Vyhodnoceno 29.03.2021 19.04.2021 09:00
VZT ve školní jídelně ZŠ Habrmanova, Česká Třebová
podlimitní Vyhodnoceno 17.03.2021 07.04.2021 15:00
Vybavení pro Základní školu Česká Třebová, Habrmanova ulice
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.06.2019 21.06.2019 08:30
Modernizace učebny dílen Základní školy Česká Třebová, Nádražní ulice
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.04.2019 06.05.2019 15:00
Nové náměstí v České Třebové
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.08.2014 31.10.2014 17:00
všechny zakázky