Veřejné zakázky města Česká Třebová a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Česká Třebová a jeho příspěvkové organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pojištění majetku města Česká Třebová, odpovědnosti za újmu a havarijní pojištění motorových vozidel
podlimitní Příjem nabídek 26.05.2020 16.06.2020 12:00
Rekonstrukce VO v ulicích Chmelnice a Podbranská v České Třebové
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.05.2020 28.05.2020 14:00
Rekonstrukce VO v ulicích Úzká, U Rybníčka, U Javorky a zahradnictví v České Třebové - ZEMNÍ PRÁCE
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.05.2020 18.05.2020 10:00
Rekonstrukce sociálního zařízení KUŘÁTKA v objektu MŠ U Koupaliště v České Třebové
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.04.2020 27.04.2020 17:00
Rekonstrukce sociálního zařízení SLUNÍČKA v objektu MŠ Vinohrady v České Třebové
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.04.2020 27.04.2020 17:00
Oprava podlahových krytin v objektu A v MŠ Habrmanova v České Třebové
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.04.2020 27.04.2020 17:00
Opatření proti vlhkosti, Chaloupka Maxe Švabinského
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.03.2020 18.03.2020 12:00
Rekonstrukce sociálních zařízení budovy I. stupně ZŠ Ústecká v České Třebové
podlimitní Hodnocení 14.02.2020 03.03.2020 14:00
Šatny a tribuna atletického stadionu Na Skalce, Česká Třebová
podlimitní Vyhodnoceno 03.02.2020 25.02.2020 14:00
Vybavení pro Základní školu Česká Třebová, Habrmanova ulice
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.06.2019 21.06.2019 08:30
Modernizace učebny dílen Základní školy Česká Třebová, Nádražní ulice
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.04.2019 06.05.2019 15:00
Nové náměstí v České Třebové
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.08.2014 31.10.2014 17:00
všechny zakázky