Veřejné zakázky města Česká Třebová a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Česká Třebová a jeho příspěvkové organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka potravin pro zařízení Sociálních služeb Česká Třebová
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2022 29.06.2022 12:00
Dodávka mražených výrobků pro zařízení Sociálních služeb Česká Třebová
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2022 29.06.2022 12:00
Dodávka mléčných výrobků pro zařízení Sociálních služeb Česká Třebová
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2022 29.06.2022 12:00
Stavební úpravy pro změnu užívání objektu Lhotka 98, Česká Třebová
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.06.2022 20.06.2022 12:00
Rekonstrukce tří sociálních zařízení v objektu MŠ Habrmanova v České Třebové
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.06.2022 21.06.2022 15:00
Předokenní žaluzie pro budovu I. stupně Základní školy Česká Třebová, Habrmanova ulice
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.05.2022 09.06.2022 12:00
Rekonstrukce hygienických zařízení ZŠ Ústecká, Česká Třebová - I. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.05.2022 13.06.2022 13:00
Rekonstrukce sociálního zařízení dívek v 2. NP budovy 1. stupně ZŠ Nádražní, Česká Třebová
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.05.2022 26.05.2022 12:00
Úpravy nástupního prostoru Základní školy Česká Třebová, Habrmanova ulice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.05.2022 31.05.2022 12:00
Zastřešení rampy školní kuchyně Základní školy Česká Třebová, Habrmanova ulice
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.05.2022 26.05.2022 12:00
Rekonstrukce chodníku ul. Riegrova v České Třebové
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2022 11.05.2022 12:00
Výstavba parkoviště u ZUŠ ul. Kozlovská v České Třebové
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2022 11.05.2022 12:00
Městská knihovna – stavební úpravy pobočka Česká Třebová
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2022 16.05.2022 12:00
Klubovna s přístřeškem a zázemím ve Skuhrově
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.03.2022 20.04.2022 12:00
Dodávka sociálních kontejnerů pro sportovní areál Peklák v České Třebové
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.03.2022 19.04.2022 10:00
všechny zakázky