Veřejné zakázky města Česká Třebová a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Česká Třebová a jeho příspěvkové organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka, instalace a montáž vertikálního solária pro plavecký bazén
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.05.2023 15.06.2023 10:00
Střešní krytina, Týdenní stacionář
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.05.2023 26.05.2023 09:00
Rekonstrukce sociálního zařízení dívek v 1. NP budovy 1. stupně ZŠ Nádražní, Česká Třebová
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2023 07.06.2023 09:00
Předokenní žaluzie oken budovy II. stupně Základní školy Česká Třebová, Habrmanova ulice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2023 07.06.2023 09:00
Místní energetická koncepce Česká Třebová
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2023 06.06.2023 13:00
Projektová dokumentace Cyklostezka Česká Třebová - Semanín
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.05.2023 25.05.2023 10:00
Pojištění majetku města Česká Třebová, odpovědnosti za újmu a havarijní pojištění motorových vozidel
podlimitní Hodnocení 11.05.2023 29.05.2023 10:00
Oprava komunikace v Kozlově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.04.2023 26.04.2023 14:00
Oprava nátěru palubové podlahy tělocvičny Základní školy Česká Třebová, Nádražní ulice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.04.2023 21.04.2023 10:00
Výměna střešní krytiny, Kulturní centrum Česká Třebová
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.01.2023 30.01.2023 13:00
všechny zakázky