Veřejné zakázky města Česká Třebová a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Česká Třebová a jeho příspěvkové organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Park u krematoria v České Třebové - pěstební opatření - 1. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.10.2020 10.11.2020 10:00
„Výměna dožilé střešní krytiny včetně všech klempířských prvků, střešních oken a střešních výlezů střech bytových domů čp. 1108 a 1109 v ulici Na Trubech v České Třebové“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.10.2020 30.10.2020 10:00
Studie proveditelnosti zařízení pro energetické využití odpadů ve městě Česká Třebová
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.10.2020 10.11.2020 10:00
Dodávka a montáž audio a video techniky a technická produkce do rozšíření expozice Velorexů v Městském muzeu Česká Třebová
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.09.2020 30.09.2020 13:00
Výroba, dodávka a montáž instalačních prvků a vybavení rozšíření expozice Velorexů v Městském muzeu Česká Třebová
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.09.2020 30.09.2020 13:00
Dodávka PC techniky pro základní školy v České Třebové
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.09.2020 24.09.2020 14:00
Smlouva o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.09.2020 29.09.2020 12:00
Osazení rekuperace a zateplení Mateřské školy U Stadionu, Česká Třebová
podlimitní Hodnocení 26.08.2020 22.09.2020 14:00
Rozšíření expozice Velorexu v Městském muzeu
podlimitní Hodnocení 25.08.2020 15.09.2020 14:00
Stavební úpravy objektu Lhotka 98 na provizorní mateřskou školu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.08.2020 09.09.2020 14:00
Cyklostezka Česká Třebová - Rybník
podlimitní Vyhodnoceno 24.08.2020 10.09.2020 14:00
Šatny a tribuna atletického stadionu Na Skalce, Česká Třebová
podlimitní Vyhodnoceno 03.02.2020 25.02.2020 14:00
Vybavení pro Základní školu Česká Třebová, Habrmanova ulice
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.06.2019 21.06.2019 08:30
Modernizace učebny dílen Základní školy Česká Třebová, Nádražní ulice
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.04.2019 06.05.2019 15:00
Nové náměstí v České Třebové
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.08.2014 31.10.2014 17:00
všechny zakázky