Tento E-ZAK je napojen na eKomunikaci S cílem zlepšit prostředí pro zadávání veřejných zakázek v České republice byla do tohoto E-ZAKu přidána podpora eKomunikace. Ta umožňuje dodavatelům komunikovat se zadavateli využívajícími tento E-ZAK (a všechny další připojené nástroje) z jednoho místa – Portálu Dodavatele.

Veřejné zakázky města Česká Třebová a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Česká Třebová a jeho příspěvkové organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce sociálního zařízení dívek v 2. NP budovy 1. stupně ZŠ Nádražní, Česká Třebová
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.05.2022 26.05.2022 12:00
Úpravy nástupního prostoru Základní školy Česká Třebová, Habrmanova ulice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.05.2022 31.05.2022 12:00
Zastřešení rampy školní kuchyně Základní školy Česká Třebová, Habrmanova ulice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.05.2022 26.05.2022 12:00
Rekonstrukce chodníku ul. Riegrova v České Třebové
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2022 11.05.2022 12:00
Výstavba parkoviště u ZUŠ ul. Kozlovská v České Třebové
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2022 11.05.2022 12:00
Městská knihovna – stavební úpravy pobočka Česká Třebová
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2022 16.05.2022 12:00
Stavební úpravy pro změnu užívání objektu Lhotka 98, Česká Třebová
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.04.2022 05.05.2022 13:00
Klubovna s přístřeškem a zázemím ve Skuhrově
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.03.2022 20.04.2022 12:00
Dodávka sociálních kontejnerů pro sportovní areál Peklák v České Třebové
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.03.2022 19.04.2022 10:00
Dodávka služebního automobilu pro Městskou policii Česká Třebová (zásahové vozidlo)
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.03.2022 05.04.2022 12:00
Odvětrání kuchyně v objektu MŠ U Koupaliště v České Třebové
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.03.2022 20.04.2022 17:00
DODÁVKA NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU S TŘÍSTRANNÝM SKLÁPĚČEM A HYDRULICKÝM JEŘÁBEM
podlimitní Hodnocení 24.02.2022 28.03.2022 14:00
Oprava hydroizolační funkce střechy ZŠ Nádražní, Česká Třebová
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.02.2022 22.03.2022 13:00
Dodávka potravin pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová 2021 - 2022
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.06.2021 14.06.2021 10:00
Dodávka mražených potravin pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová 2021 - 2022
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.06.2021 14.06.2021 10:00
všechny zakázky