Veřejné zakázky města Česká Třebová a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Česká Třebová a jeho příspěvkové organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce sportovního areálu v České Třebové
podlimitní Příjem nabídek 26.09.2023 13.10.2023 08:00
Oprava cesty Skuhrov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.08.2023 01.09.2023 18:00
Demontáž oplocení a terénní úpravy před budovou 1. stupně Základní školy Česká Třebová, Ústecká ulice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.07.2023 12.07.2023 09:00
Česká Třebová - obnova krytu komunikace na ul. Cechovní
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.06.2023 18.07.2023 08:15
Výběrové řízení na obsazení funkce městského architekta
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.06.2023 10.09.2023 15:00
Oprava povrchu a tvaru terénních cyklostezek, nákup šesti skříněk pro úschovu věcí sportující veřejnosti
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.06.2023 28.06.2023 09:00
Úpravy nástupního prostoru Základní školy Česká Třebová, Habrmanova ulice 2. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.05.2023 13.06.2023 14:00
Rekonstrukce sociálního zařízení dívek v 1. NP budovy 1. stupně ZŠ Nádražní, Česká Třebová
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.05.2023 07.06.2023 09:00
Předokenní žaluzie oken budovy II. stupně Základní školy Česká Třebová, Habrmanova ulice
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.05.2023 07.06.2023 09:00
Oprava nátěru palubové podlahy tělocvičny Základní školy Česká Třebová, Nádražní ulice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.04.2023 21.04.2023 10:00
všechny zakázky