Veřejné zakázky města Česká Třebová a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Česká Třebová a jeho příspěvkové organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Českotřebovský zpravodaj - tisk a distribuce novin
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.03.2021 18.03.2021 12:00
Půdní vestavba DDM Kamarád, Česká Třebová
podlimitní Příjem nabídek 23.02.2021 17.03.2021 15:00
Odstranění stavby č.p. 800 a 801, Česká Třebová
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.02.2021 10.03.2021 12:00
Dodání komunálního malotraktoru
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.02.2021 03.03.2021 11:00
Dodávka osobní vozidlo
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.02.2021 18.02.2021 11:00
Parkoviště u stacionáře v České Třebové - Lhotka
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.02.2021 23.02.2021 13:00
Rekonstrukce VO v ulici Husova a přilehlých v České Třebové
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.01.2021 08.02.2021 12:00
Vybavení pro Základní školu Česká Třebová, Habrmanova ulice
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.06.2019 21.06.2019 08:30
Modernizace učebny dílen Základní školy Česká Třebová, Nádražní ulice
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.04.2019 06.05.2019 15:00
Nové náměstí v České Třebové
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.08.2014 31.10.2014 17:00
všechny zakázky