Veřejné zakázky města Česká Třebová a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Česká Třebová a jeho příspěvkové organizace.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Park s hřištěm sídliště Trávník
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.10.2019 29.10.2019 12:00
Rekonstrukce VO v místní části Stará Lhotka v České Třebové - uložení kabelů a vybudování základů pro stožáry lamp
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.09.2019 03.10.2019 13:00
Malý speciální nákladní automobil s jednoramenným hákovým nakladačem kontejnerů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.09.2019 01.10.2019 12:00
Kompletní zpracování Ročenky Českotřebovsko pro rok 2020, 2021 a 2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.09.2019 31.10.2019 14:00
DPS - REVITALIZACE VENKOVNÍCH PROSTOR V ČESKÉ TŘEBOVÉ - PLOCHA B
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.08.2019 19.09.2019 10:00
Dodávka potravin pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová 2019 - 2020
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.06.2019 26.06.2019 09:00
Dodávka mléčných výrobků pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová 2019 - 2020
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.06.2019 26.06.2019 09:00
Dodávka mražených potravin pro ZŠ Habrmanova, Česká Třeboví 2019 - 2020
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.06.2019 26.06.2019 09:00
Vybavení pro Základní školu Česká Třebová, Habrmanova ulice
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.06.2019 21.06.2019 08:30
Singletrack Glacensis – nástupní místo Peklák
podlimitní Vyhodnoceno 10.05.2019 29.05.2019 10:00
Modernizace učebny dílen Základní školy Česká Třebová, Nádražní ulice
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.04.2019 06.05.2019 15:00
Nové náměstí v České Třebové
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.08.2014 31.10.2014 17:00
všechny zakázky