Smlouva: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Kozlovská

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 952
Datum uzavření smlouvy: 31.07.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 514 980,51
Cena v Kč vč. DPH: 1 833 126,42
Zadávací řízení: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Kozlovská

Název (předmět)

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Kozlovská

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provedení rekonstrukce vodovodu z PE DN 110
v délce l80 m a rekonstrukce kanalizace z PVC DN 300 v délce 73 m. dle PD, která je přílohou
č.3 této zadávací dokumentace.

Zadavatel

  • Úřední název: Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.
  • IČO: 60108118
  • Poštovní adresa:
    Kozlovská 1733
    56002 Česká Třebová

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy