Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Oprava svozové nástavby Hageman na vozidle RZ 5E30707 13.04.2023
Objednávka č. 36/2023 na učebnice Jan Vitoul - Středisko učebnic 11.04.2023
Objednávka varného kotle ŠJ 03.04.2023
Dodatek smlouvy č.j. 226/2023/ZŠNád + Faktura za obsluhu, servis a údržbu nízkotlaké plynové kotelny 31.03.2023
Nákup OOPP 30.03.2023
Objednávka vstupenek FKSP 29.03.2023
Příprava dolní stavby modulárního kontejnerového systému obsahující demolici spodní stavby původní dřevěné budovy, terénní práce a přípojky elektřiny, pevného internetu, vody a kanalizace 27.03.2023
Zpevnění povrchu odstavné plochy na bývalém koupališti v České Třebové 24.03.2023
Dodávka rypadla - Bike resort Peklák 22.03.2023
Objednávka č. 30/2023 Wellness pobyt v Beskydech 22.03.2023
Výpůjčka vozidla 21.03.2023
Objednávka č. 27/2023 knihy KOSMAS 17.03.2023
Dodávka a montáž sekčních vrat 13.03.2023
Provedení povrchu chodníku ze zámkové dlažby vč.obrub v propojce mezi Novým náměstím a ul.Kozlovská 10.03.2023
Objednávka č. 3/2023 - ŠJ malování ve školní jídelně 09.03.2023
Smlouva o dílo 06.03.2023
Smlouva o dílo 06.03.2023
Smlouva o dílo 06.03.2023
SMLOUVA O REKLAMĚ 28.02.2023
Smlouva o dílo č. 2095/23 27.02.2023