Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Dodávka mražených výrobků pro zařízení p. o. Sociální služby Česká Třebová 28.08.2023
Faktura č. 10236/2023 - odborná činnost a poradenství v souvislosti s realizací projektu OP JAK 28.08.2023
Instalace reklamního prvku na Zimním stadionu pro Jaroslav Hamerník 26.08.2023
Instalace reklamního prvku na Zimním stadionu pro PROPLAST 25.08.2023
Rámcová kupní smlouva 2023 24.08.2023
Dodatek č.1 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému HELIOS FENIX č. F-10-01141 23.08.2023
Dodávka vodovodního potrubí 22.08.2023
Dodání 55 t posypové soli 21.08.2023
Faktura č. 10234_2023 stavební úpravy kanceláře zástupce ředitele 18.08.2023
Příkazní smlouva MAS ORLICKO 16.08.2023
Pasport vodovodů- zaměření tras stávajících vodovodů 15.08.2023
Dláždění komunikace ul. Habrmanova 14.08.2023
Dodávka 80 t posypové soli 10.08.2023
Dodávka 6ti ks šatních skříní eurokraft basic 09.08.2023
Frekvenční měnič ATV61HD15N4Z 09.08.2023
Elektrický vakový zvedák s váhou 07.08.2023
Objednávka stavebních prací 2023 04.08.2023
Objednávka výmalby učeben a chodeb 2023 04.08.2023
Zažehlovací lis na značení prádla 04.08.2023
Objednávka čís. 24/2023 02.08.2023