Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Rekonstrukce aktivační nádrže ČOV 02.08.2023
Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou podnikatelskou činností Eko Bi s.r.o. 01.08.2023
Pojištění věcí spojených s podnikatelskou činností společnosti Eko Bi s.r.o. 01.08.2023
ND pro dezodorizační jednotku ČOV 31.07.2023
Objednávka čís. 22/2023 31.07.2023
Zemní práce a osazení 40m obrub a chodníku z betonových dlaždic 27.07.2023
Dodávka osobního automobilu s elektrickým pohonem 26.07.2023
Karty eBenefity 25.07.2023
Poukázky UNIŠEK+ FKSP 25.07.2023
Dodatek ke smlouvě 2023 Asseco Solution, a.s. 13.07.2023
Smlouva o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému HELIOS FENIX 13.07.2023
Oprava stávajícího oplocení na skládce TKO Třebovice 12.07.2023
Objednávka číslo 47/2023 10.07.2023
Provedení asfaltového povrchu parkoviště v ulici Na Strouze 10.07.2023
Provedení asfaltového povrchu komunikace v ulici Na Trubech 07.07.2023
Rekonstrukce kanalizačních poklopů-Kubelkova 04.07.2023
Instalace a zprovoznění 1 ks solária Luxura V8 Balance 01.07.2023
Poskytnutí oprávnění ke vstupu do bazénu za účelem výkonu sportovní činnosti: 30.06.2023
Smlouva o poskytování služeb v agendě whistleblowingu 30.06.2023
Čištění odvodňovacích vpustí v lokalitě města v návaznosti na čištění hlavního kanalizačního řadu ve 2.čtvrtletí 2023 28.06.2023