Veřejná zakázka: Výstavba parkoviště u ZUŠ ul. Kozlovská v České Třebové

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 527
Systémové číslo: P22V00000016
Evidenční číslo zadavatele: MUCT/11051/2022/RMI/JAV/374
Datum zahájení: 06.05.2022
Nabídku podat do: 11.05.2022 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba parkoviště u ZUŠ ul. Kozlovská v České Třebové
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce - novostavba parkovacích ploch u základní umělecké školy. Parkovací plocha nabídne kapacitu 14 parkovacích kolmých míst, z toho jedno místo je určeno pro osoby s pohybovým omezením. Přístupová, místní, obslužná komunikace s návrhovou rychlostí Vn = 20 km/h má šíři zpevněné plochy 6.00 m, jednostranný příčný sklon s hodnotou 2,50 %. Podélný sklon směřuje od ul. Kozlovská a má hodnotu 1%. Místní komunikaci ohraničuje silniční obrubník šíře 100 mm, který je již součástí kolmých parkovacích stání. Kolmé stání má šíři 2,75 až 3,00 m dle dispozic. Délka parkovacího stání je 5,00m. Materiál krytu komunikace se různí dle funkce zpevněné plochy. Jízdní pás komunikace je z asfaltového betonu, parkovací stání jsou ze zatravňovací dlažby. Odvodnění zpevněných ploch je zajištěné vsakováním srážkové vody přes vsakovací zatravňovací dlažbu parkovacích stání. Svedení srážkové vody na zatravňovací dlažbu je zajištěno příčným sklonem 2.00 % na parkovacích stání, 2.00 - 2.50 % na místní komunikaci,
a podélným sklonem 1%. Výsledný sklon v žádném místě není menší, než 0.50 %. Odvodnění zemní pláně proti vzlínání hladiny spodní vody do konstrukčních vrstev je navržena drenáž o celkové délce 60 m o průměru 160 mm. Tato drenáž je vyústěna do vsakovací jímky vyplněnou ŠD 32/63 a obalená separační geotextilií. Plocha parkovací plochy bude kopírovat stávající terén v místech bývalé budovy. V místech za budovou bude stavba v násypu oproti stávajícímu terénu. Výška násypu je eliminována na co nejmenší míru podélným sklonem komunikace.
Stavba parkovací plochy si vyžádá kácení stávajících stromů. Stromy dotčené stavbou jsou:
Bříza bělokorá (obvod 132 cm), Jasan ztepilý (obvod 88 cm), Jasan ztepilý (obvod 130 cm), Javor mléč (obvod 96 cm).
Pro tyto stromy je nutné zažádat o povolení ke kácení. Stávající vodovodní a kanalizační přípojky sloužící v minulosti rodinným domům budou v rámci stavby zrušeny pro jejich budoucí nevyužití.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 750 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Třebová
 • IČO: 00278653
 • Poštovní adresa:
  Staré náměstí 78
  56002 Česká Třebová 2
 • Název odboru: Rozvoj města a investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056899

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Staré náměstí 78
56002 Česká Třebová 2

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky