Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zřízení MŠ v budově ZŠ Praktická, Česká Třebová
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2017 01.08.2017 09:00
Dodávka masa a masných výrobků pro Základní školu Česká Třebová, Habrmanova ulice
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2017 19.07.2017 09:00
Dodávka mléčných výrobků pro Základní školu Česká Třebová, Habrmanova ulice
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2017 19.07.2017 09:00
Dodávka mražených potravin pro Základní školu Česká Třebová, Habrmanova ulice
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2017 19.07.2017 09:00
Dodávka potravin pro Základní školu Česká Třebová, Habrmanova ulice
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2017 19.07.2017 09:00
Oprava střechy budovy 2. stupně Základní školy Česká Třebová, Ústecká ulice
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2017 04.07.2017 13:00
Pojištění majetku města Česká Třebová, odpovědnosti za újmu a havarijní pojištění motorových vozidel
podlimitní Zadáno 13.06.2017 28.06.2017 15:00
Zateplení ZŠ Habrmanova, Česká Třebová
podlimitní Zadáno 07.06.2017 28.06.2017 14:00
Restaurování klobouků pro Městské muzeum v České Třebové
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2017 21.06.2017 12:00
Českotřebovské noviny - distribuce novin
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2017 10.05.2017 12:00
Českotřebovské noviny - tisk novin
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2017 10.05.2017 12:00
Dodávka mycího stroje pro školní kuchyni Základní školy Česká Třebová, Habrmanova ulice
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2017 03.05.2017 10:00
Tenisová hala Česká Třebová
podlimitní Zrušeno 12.04.2017 10.05.2017 14:00
Dodávka služebního osobního automobilu pro MěÚ Česká Třebová
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2017 05.04.2017 12:00
Dodávka PC techniky pro městský úřad
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2017 06.04.2017 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016