Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dovybavení sběrného dvora v České Třebové - dodávka kontejnerů
podlimitní Zadáno 16.04.2015 05.05.2015 14:50
Dodávka PC techniky pro Základní školu Česká Třebová, Nádražní ulice
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2015 15.04.2015 10:00
Smlouva o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2015 28.01.2015 12:00
Pojištění majetku města Česká Třebová, odpovědnosti za újmu a havarijní pojištění motorových vozidel
podlimitní Zadáno 17.12.2014 05.01.2015 13:00
Dodávka tabletů pro základní školu Česká Třebová, Habrmanova ulice
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2014 26.11.2014 10:00
Dovybavení sběrného dvora v České Třebové - část A
podlimitní Zadáno 24.09.2014 09.10.2014 09:00
Zateplení MŠ Vinohrady, Česká Třebová
podlimitní Zadáno 19.09.2014 08.10.2014 15:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2014 02.09.2014 10:00
Regály do archivu stavebního úřadu MěÚ Česká Třebová
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2014 16.07.2014 12:00
Doplnění termostastických hlavic Základní školy Česká Třebová, Habrmanova ulice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2014 17.06.2014 12:00
Oprava výtahu školní jídelny Základní školy Česká Třebová, Habrmanova ulice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2014 17.06.2014 12:00
Oprava střechy tělocvičny Základní školy Česká Třebová, Ústecká ulice
VZ malého rozsahu Zadáno 01.05.2014 21.05.2014 15:00
Rozšíření archivu stavebního úřadu MěÚ Česká Třebová
VZ malého rozsahu Zadáno 01.05.2014 20.05.2014 13:00
Generální oprava kremační pece v objektu krematoria
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2013 02.12.2013 08:00
Dodávka zemního plynu pro město Česká Třebová a jeho příspěvkové organizace na období od 01.01.2014 do 31.12.2014
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2013 22.11.2013 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016