Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2014 02.09.2014 10:00
Dodávka masa a masných výrobků pro Domov pro seniory, Česká Třebová
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2014 24.07.2014 13:00
Dodávka mléčných výrobků pro Domov pro seniory, Česká Třebová
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2014 24.07.2014 13:00
Dodávka potravin pro Domov pro seniory, Česká Třebová
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2014 24.07.2014 13:00
Regály do archivu stavebního úřadu MěÚ Česká Třebová
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2014 16.07.2014 12:00
Doplnění termostastických hlavic Základní školy Česká Třebová, Habrmanova ulice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2014 17.06.2014 12:00
Oprava výtahu školní jídelny Základní školy Česká Třebová, Habrmanova ulice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2014 17.06.2014 12:00
Oprava střechy tělocvičny Základní školy Česká Třebová, Ústecká ulice
VZ malého rozsahu Zadáno 01.05.2014 21.05.2014 15:00
Rozšíření archivu stavebního úřadu MěÚ Česká Třebová
VZ malého rozsahu Zadáno 01.05.2014 20.05.2014 13:00
Generální oprava kremační pece v objektu krematoria
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2013 02.12.2013 08:00
Dodávka zemního plynu pro město Česká Třebová a jeho příspěvkové organizace na období od 01.01.2014 do 31.12.2014
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2013 22.11.2013 09:00
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Město Česká Třebová
podlimitní Zadáno 05.11.2012 02.11.2012 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  10 14 15 16 17 18