Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka mléčných výrobků pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová 2020 - 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2020 21.07.2020 10:00
Dodávka mražených potravin pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová 2020 - 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2020 21.07.2020 10:00
Dodávka potravin pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová 2020 - 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2020 21.07.2020 10:00
Výměna výtahu a šachty v bytovém domě Masarykova 1400, Česká Třebová
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2020 08.07.2020 10:00
Rekultivace skládky TKO Třebovice, sekce X.
podlimitní Zadáno 08.06.2020 24.06.2020 12:00
Výměna dožilé střešní krytiny včetně všech klempířských prvků, střešních oken a střešních výlezů střech bytových domů čp. 1111 a 1112 v ulici Jana Drobného v České Třebové
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2020 23.06.2020 10:00
Dodávka nábytku 2020 pro ZŠ Habrmanova, Česká Třebová
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2020 09.06.2020 10:00
Pojištění majetku města Česká Třebová, odpovědnosti za újmu a havarijní pojištění motorových vozidel
podlimitní Zadáno 26.05.2020 16.06.2020 12:00
Rekonstrukce VO v ulicích Chmelnice a Podbranská v České Třebové
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2020 28.05.2020 14:00
Rekonstrukce VO v ulicích Úzká, U Rybníčka, U Javorky a zahradnictví v České Třebové - ZEMNÍ PRÁCE
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2020 18.05.2020 10:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2021
nadlimitní Zadáno 27.04.2020 27.04.2020 10:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2021
podlimitní Zadáno 27.04.2020 27.04.2020 10:00
„Výměna opláštění stávající ocelové skladové haly včetně vyztužení konstrukce, jejího očištění, nátěru a zhotovení betonových zdí mezi sloupy haly a montáže dvou nových sekčních vrat v ulici Benátky v České Třebové“
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2020 30.04.2020 10:00
Rekonstrukce sociálního zařízení KUŘÁTKA v objektu MŠ U Koupaliště v České Třebové
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2020 27.04.2020 17:00
Rekonstrukce sociálního zařízení SLUNÍČKA v objektu MŠ Vinohrady v České Třebové
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2020 27.04.2020 17:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016