Profil zadavatele: Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.

  • Název: Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.
  • IČO: 60108118
  • Adresa:
    Kozlovská 1733
    56002 Česká Třebová
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ceska-trebova.cz/profile_display_477.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-031661

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace Vodárenského dispečinku
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2019 16.05.2019 10:00
Oprava vodovodu a kanalizace ul. Bří Čapků
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2019 16.05.2019 10:00
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Kozlovská
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2019 16.05.2019 10:00
Rekonstrukce vodovodu ul. Semanínská
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2019 16.05.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016